HEADSPACE SOUTHPORT

SOUTHPORT, QLD

Headspace là tổ chức Sức khỏe tâm thần thanh thiếu niên quốc gia do chính phủ thành lập cung cấp dịch vụ, thông tin, hỗ trợ về sức khỏe, tâm thần cho những người trẻ. Group GSA Gold Coast được giao nhiệm vụ thiết kế một cơ sở mới tại Southport. Các yếu tố thành công quan trọng cho dự án là nâng cao hiệu quả và dịch vụ vận hành: Chi phí hiệu quả và chức năng; sự cởi mở và minh bạch; thống nhất và bình đẳng; phù hợp cho việc sử dụng và an toàn cho 'của giới trẻ và nhân viên. Thiết kế Nội thất tổng thể được thể hiện rõ thông qua một không gian tiện nghi, thoải mái và thân thiện giúp gây được cảm tình và tạo ra hiệu quả tích cực về mặt tâm lý. Chúng tôi sử dụng việc kích thích các giác quan để thu hút người trẻ và tạo ra những trải nghiệm tích cực.  "Hub" dành cho những người trẻ tuổi trong cộng đồng và môi trường mang đến hy vọng, lựa chọn, cá nhân, không gian riêng tư và xỏa bỏ những rào cản.  Headspace Southport khuyến khích những người trẻ tuổi phát triển, kết nối, cảm thấy có giá trị và trải nghiệm chất lượng cuộc sống được nâng cao. 

+

+

+

+