CƠ SỞ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM THẦN BỆNH VIỆN DANDENONG

DANDENONG, VIC

Lớp sơn phủ và khung gỗ ấm áp được sử dụng trong suốt quá trình tái hiện hiện đại các phương pháp thủ công truyền thống như âm dương, thanh và nẹp, thanh gỗ mỏng và gỗ shiplap. Tất cả các phòng ngủ là các dãy phòng đơn với cảnh quang bên ngoài và đảm bảo các khoản sân bên trong dễ dàng ra vào suốt 24 giờ một ngày. Từng khoản sân được thiết kế cảnh quanh cẩn thận để phục vụ cho các hoạt động của bệnh nhân. Hành lang bằng kính phản ánh cảnh quang xung quanh cho phép nhân viên quan sát bệnh nhân, và có các chỗ ngồi dưới cửa sổ cũng như cửa sổ có thể gấp lại cho phép bệnh nhân thưởng thức không gian bên ngoài từ bên trong phòng thoải mái. Mỗi nhánh đều có một bộ phận an ninh cao và phục vụ riêng cho từng khu vực riêng lẻ cho những bệnh nhân rối loạn cao nhập viện. Tòa nhà điều hành, nghiên cứu và đào tạo có vai trò như là lối ra vào chính và bao gồm nhiều phòng chuyên môn về sức khỏe tâm thần tương tự cũng như cung cấp các cơ sở cho công tác nghiên cứu và đào tạo không ngừng. Các yếu tố ESD bao gồm thùng chứa nước mưa ngầm để tưới rửa vườn, và các vật liệu tái chế được sử dụng trong suốt quá trình cho các hoàn thiện nội thất. Đây là dự án liên doanh với Bates Smart.

+

+

+

+

+

+