Cơ hội nghề nghiệp

Tại Group GSA, chúng tôi muốn bạn cống hiến hết mình, chúng tôi tin rằng đội ngũ nhân viên của chúng tôi có ý nghĩa quan trọng đối với sự thành công của chúng tôi, chúng tôi tạo dựng các mối quan hệ, trân trọng cũng như tôn trọng những người khác, chúng tôi tran quý những giờ phút làm việc bên nhau, cùng hỗ trợ cho nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn. Chúng tôi quan tâm đến nhân viên, khách hàng và xã hội.

Urban Designer

- Sydney

We are looking for an enthusiastic, creative and flexible Urban Designer with 5 to 10 years of experience in the field.

Xem mô tả công việc

Landscape Architect - Sydney

- Sydney

We are currently seeking a talented Graduate Landscape Architect with 3-5 years’ experience to join our Sydney team.

Xem mô tả công việc