Cơ hội nghề nghiệp

Tại Group GSA, chúng tôi muốn bạn cống hiến hết mình, chúng tôi tin rằng đội ngũ nhân viên của chúng tôi có ý nghĩa quan trọng đối với sự thành công của chúng tôi, chúng tôi tạo dựng các mối quan hệ, trân trọng cũng như tôn trọng những người khác, chúng tôi tran quý những giờ phút làm việc bên nhau, cùng hỗ trợ cho nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn. Chúng tôi quan tâm đến nhân viên, khách hàng và xã hội.

Graduate Landscape Architect - Brisbane

- Brisbane

We are currently seeking a talented Graduate Landscape Architect who is looking to kick start their career in a positive direction.

Xem mô tả công việc

Graduate Urban Designer - Sydney

- Sydney

We are looking for an enthusiastic, creative and flexible Graduate Urban Designer

Xem mô tả công việc

Project Architect

- Sydney

We are currently seeking an experienced Project Architect to join our progressive practice and team of highly motivated and talented staff based in Sydney.

Xem mô tả công việc

Graduate Architect Brisbane

- Brisbane

GroupGSA is seeking an experienced Graduate Architect to join our progressive practice and our team of motivated and talented staff in Brisbane.

Xem mô tả công việc